Ht. Koenigsbourg - Alsace, France -  Copyright  1999 Christian Luijten
Medieval
The Ancient
Over hoe Medieval is ontstaan

Lang, heel lang geleden, was er hier een groot onherbergzaam rots- en moerasachtig gebied.
De leegte en akelige rust overheersten er. Hier, op deze grote, grauwe vlakte leefden ze; de twee grote draken die al sinds mensenheugenis bestaan en er beide alles aan deden om meer in de gratie van de mens te komen dan de ander. Niemand was in staat te vertellen hoe lang ze al bestonden en over het gebied heersten. Soms was het zover, wanneer een koude rilling je tegemoetkwam en de kille mist vanuit het bos op kwam zetten: De draken hadden een groots duel, met klappen die werden uitgedeeld, zo hard als donderslagen. Het laatste duel moet het grootste aller tijden geweest zijn, helaas is er niemand meer die het kan navertellen. Alles wijst erop dat the Ancient dit laatste duel heeft gewonnen, waardoor hij de tijd kreeg om zichzelf in te graven en zijn gedachten open te stellen voor de bewoners van Medieval.

Er ontstond voor de bewoners een manier om te kunnen communiceren via gedachtenstromen, daarnaast konden de mensen gebruik maken van zijn kennis en zijn geheugen. Ter ere van hem werd er een prachtige kathedraal gebouwd in Glevum, de stad waar hij de allersterkste binding mee had. Maar helaas, de andere draak, Malos, zon op wraak en verzon iets wat het leven in Medieval voorgoed zou veranderen: De zon. Geen mens had ooit een zo grote hoeveelheid licht gezien en men begon nu hem te eren. Een grote kerk werd voor hem opgericht in Sendar, de stad die later uitgroeide tot de hoofdstad van Medieval. Niemand wist precies meer wat goed of fout was, maar the Ancient en de geschiedenis van het oude Medieval werden langzaam vergeten. Het enige wat Malos te bieden had, waren wat nieuwe dingetjes en zaken uit andere werelden. Men vergat de gedachtenstromen en raakte vereenzaamd. Zeer grauwe dagen deden hun intrede...

Dragon Op een onnatuurlijk stille dag, waarbij de wind de bladeren zachtjes en onregelmatig liet ritselen, werd het opeens ijzig koud. Enorme mistwolken kwamen tevoorschijn uit het donkere bos, er klonken harde donderslagen en alles werd onrustig. Na een angstaanjagende schreeuw die door merg en been ging, viel er een doodse stilte. The Ancient schiep de maan, het nog steeds mysterieuze en diepzinnige hemellichaam, dat vervolgens 7 dagen en nachten vol aan de strakblauwe hemel van Medieval bleef waken. Meer en meer mensen waren weer in staat om te herinneren wat ze zo lang geleden waren vergeten en de Ancient kreeg langzaam weer zijn oude invloed terug. Sendar bleef de hoofdstad van Medieval, maar velen keerden terug naar Glevum en de mysterieuze kathedraal ter ere van de Ancient werd weer in gebruik genomen. Geleidelijk kon men zich weer herinneren hoe de stromen der gedachten te gebruiken, maar nog steeds moeten er dingen worden teruggevonden die het oude Medieval ooit te bieden had. De invloed van Malos is nog steeds merkbaar, af en toe keert hij terug met ideeen uit andere werelden of andere nieuwe dingen, zo wordt hij niet vergeten. Nog steeds zint hij op wraak...

In zijn naam stelde the Ancient een aantal mensen aan die het dichtst bij hem stonden en het meeste wisten over hoe de wereld werkt, zij kregen speciale krachten die zij goed moesten benutten. Daarom kregen ze hele belangrijke taken; ze moesten helpen de mensen dichter bij elkaar en de draken te krijgen, de orde te bewaren en voorkomen dat er nog meer vergeten zou worden van het oude Medieval.

The Ancient sprak met verheven stem enkele overweldigende woorden en tekende in de lucht een magisch teken: het pentagram. Op iedere punt van dit symbool werd iemand neergezet met weer andere mogelijkheden en opgaven, hijzelf nam de plaats van de bovenste punt in, het teken voor de innerlijke kracht en de ziel. Hij stelde een krachtig team samen: DarkShadow, Galahad, Roddy en Escanor als Ridders en Miðrandír als Magier. De Guardians regeren sindsdien de wereld, geholpen door de Landheren en Priesters, vanuit Sendar, 'City of Lumina'. Terwijl de gedachten beheerst worden door de Ancient zelf vanuit Glevum, 'City of Luna'.

Copyright © 1999-2018 Medieval